Ερώτηση για την Υφιστάμενη κατάσταση στο Σαρωνικό και τους αλιείς

Ερώτηση για την Υφιστάμενη κατάσταση στο Σαρωνικό και τους αλιείς

ΕΡΩΤΗΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

Προς : 1) τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Παναγιώτη Κουρουπλή

            2) τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ως εποπτεύον όργανο του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών)

            3) τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελο Αποστόλου

  

Θέμα:  Υφιστάμενη κατάσταση στο Σαρωνικό και αλιείς

 

κ.κ. Υπουργοί,

 

Έχουν περάσει ήδη πέντε (5) μήνες από τη βύθιση του «Αγία Ζώνη ΙΙ», το οποίο, στις 10 Σεπτεμβρίου, προκάλεσε εκτεταμένη ρύπανση στον Σαρωνικό κόλπο από διαρροή πετρελαιοειδών και επέφερε πρωτοφανή καταστροφή στον παράκτιο και θαλάσσιο αυτό χώρο.

Πέραν όλων των άλλων,  οι επαγγελματίες αλιείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Σαρωνικού βρίσκονται, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, σε απόγνωση, λόγω της επαγγελματικής τους αδράνειας, η οποία προήλθε από την απαγόρευση για αλιεία στην περιοχή και η οποία ισχύει ήδη για περισσότερους από πέντε μήνες. Μάλιστα, σύμφωνα και με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 14//3-1-2018 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής (με το οποίο τους διαβιβάστηκαν οι υπ’ αριθ. 3933//19-12-2017 και 1082/138578//27-12-2017 Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), η απαγόρευση θα ισχύσει έως τις 31 Μαρτίου. Δηλαδή, ο αποκλεισμός των επαγγελματιών αλιέων από την άσκηση του επαγγέλματός τους, θα φτάσει συνολικά, όπως φαίνεται μέχρι σήμερα τουλάχιστον, τους επτά με οκτώ μήνες, χωρίς να είναι δυνατόν να προβλεφθεί μέχρι πότε θα συνεχιστεί..

Ιδιαιτέρως, σε ό,τι αφορά τις παράκτιες περιοχές του Σαρωνικού, προσφάτως έλαβαν χώρα διάφορες εκδηλώσεις παράδοσης – παραλαβής ακτών, οι οποίες συνέτειναν, όπως ισχυρίζεστε, ότι η μόλυνση στο Σαρωνικό κόλπο, ή σε κάποιες από τις πληγείσες από τη μόλυνση περιοχές, έχει μειωθεί ή εξαλειφθεί.

Επειδή η απαγόρευση αλιείας στο Σαρωνικό έχει ήδη επιφέρει τεράστια καταστροφή στην οικονομική κατάσταση των επαγγελματιών αλιέων που δραστηριοποιούνται στο Σαρωνικό κόλπο.

Επειδή, όμως, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πρόσφατες μετρήσεις που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση στην παράκτια ζώνη και την ανοιχτή θάλασσα του Σαρωνικού κόλπου εν γένει.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείσθε όπως καταθέσετε τις αναλύσεις των πιο πρόσφατων διενεργηθεισών δειγματοληπτικών μετρήσεων πετρελαϊκών υδρογονανθράκων του ΕΛΚΕΘΕ, που αφορούν την παράκτια ζώνη καθώς και την ανοικτή θάλασσα του Σαρωνικού Κόλπου, συνεπεία της μόλυνσης που προκλήθηκε από το Αγία Ζώνη ΙΙ.

Και

ΕΡΩΤΑΣΘΕ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ

 

Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, προκειμένου να επιταχυνθούν και να διευκολυνθούν οι διαδικασίες αποζημίωσης των επαγγελματιών αλιέων, αναφορικά με το υπ’ αριθ. οικ 5083//18-9-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, (όπου διαβιβάστηκε το υπ’ αριθ. 2263.1-9/1803/2016//12-1-2016 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής) σύμφωνα με το οποίο «Διεθνή Κεφάλαια αποζημίωσης και IOPC Funds για ζημιές ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο» δύνανται να δικαιούνται, μεταξύ άλλων, και οι παθόντες αλιείς;

 

 Οι ερωτώντες Βουλευτές

Χαράλαμπος ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – Βουλευτής Λέσβου

Ιωάννης Πλακιωτάκης – Βουλευτής Λασιθίου