Ερώτηση Γιάννη Πλακιωτάκη για παραχώρηση  χρήσης, έναντι ανταλλάγματος των προσομοιωτών των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού

Ερώτηση Γιάννη Πλακιωτάκη για παραχώρηση χρήσης, έναντι ανταλλάγματος των προσομοιωτών των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς

Τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή.

 

ΘΕΜΑ: “Ενεργοποίηση Διατάξεων, του Ν.4150/2013 για παραχώρηση  χρήσης, έναντι ανταλλάγματος των προσομοιωτών των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, με σκοπό την επιμόρφωση των στελεχών τους και την άντληση εσόδων υπέρ του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης.”

 

Κύριε Υπουργέ,

Η ψήφιση του Ν.4150/2013(ΦΕΚ Α΄102), σύμφωνα με τον οποίο τέθηκαν οι βάσεις για την ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας, ικανοποίησε ένα χρόνιο και διαρκές αίτημα όλων των εμπλεκόμενων φορέων στο ναυτιλιακό χώρο. Την ύπαρξη ενός ενιαίου διοικητικού φορέα με αποκλειστική αρμοδιότητα ενασχόλησης τον Τομέα της Ναυτιλίας, που αποτελεί έναν Τομέα πρωταρχικής σπουδαιότητας για την Ελληνική Οικονομία και για την Ελληνική Κοινωνία γενικότερα. Ο βασικός στρατηγικός στόχος του συγκεκριμένου Νόμου ήταν και φυσικά παραμένει ο σωστός σχεδιασμός και η εφαρμογή ολοκληρωμένης πολιτικής και στρατηγικής για την οργάνωση, βελτίωση, ανάπτυξη και προστασία της Ελληνικής Ναυτιλίας.

Κύριε υπουργέ,

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2, του άρθρου 28 του Νόμου, επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης έναντι ανταλλάγματος, υπέρ Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης, των προσομοιωτών των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, με σκοπό την επιμόρφωση των στελεχών τους. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις των παραχωρησιούχων επιχειρήσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση, είναι ιδιαιτέρως σημαντική, καθώς εξυπηρετεί πλήρως τις ανάγκες τόσο των Σχολών του Εμπορικού Ναυτικού όσο και των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Οι σχολές θα δύνανται να αντλήσουν έσοδα από τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, λόγω της παραχώρησης του εξοπλισμού και οι ναυτιλιακές εταιρίες θα έχουν την δυνατότητα βελτίωσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των πληρωμάτων τους, σε σύγχρονους και αναγνωρισμένους προσομοιωτές (π.χ γέφυρας και μηχανοστασίου), χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να προβούν στην αγορά νέου εξοπλισμού και στην οργάνωση κέντρων εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις τους.

Εξάλλου, θα πρέπει να τονίσουμε ότι τα έσοδα που θα προέλθουν από την συγκεκριμένη διαδικασία και θα αποδοθούν υπέρ του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης, θα λειτουργήσουν ως εχέγγυο για την αντιμετώπιση φυσικών φθορών και πάσης φύσεως ζημιών, δυσλειτουργιών και φυσικά αναβαθμίσεων των προσομοιωτών, για την δαπάνη των οποίων το κόστος είναι δυσβάστακτο και χωρίς τα απαιτούμενα κονδύλια, οι ήδη υπάρχοντες προσομοιωτές δεν συντηρούνται επαρκώς.

Η σύγχυση που επικρατεί στο κυβερνητικό στρατόπεδο και η αποτυχημένη προσπάθεια χάραξης και υλοποίησης αποτελεσματικής πολιτικής, καθιστά τραγελαφική την όλη κατάσταση, πλήττοντας άμεσα την οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας, που στην εξαιρετικά δύσκολη εποχή που βιώνουμε όλοι μας, εξαιτίας της πολυετούς οικονομικής κρίσης, οι ανάγκες των Φορέων που δραστηριοποιούνται στον ιδιαζούσης σημασίας για την Εθνική Οικονομία της χώρας μας, Τομέα της Ναυτιλίας, αντιμετωπίζονται με πλήρη αδιαφορία και παντελή έλλειψη σχεδιασμού και οργάνωσης από την κυβέρνηση.

Κύριε Υπουργέ,

Επειδή η ενεργοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του Ν.4150/2013, θα ικανοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τις εκπαιδευτικές ανάγκες αναβάθμισης και βελτίωσης των ικανοτήτων των πληρωμάτων του εμπορικού στόλου της πατρίδας μας, ακόμα και αν εργάζονται σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας, παρέχοντας τους την ευεργετική δυνατότητα εκπαίδευσης και απόκτησης βεβαιώσεων πιστοποίησης, γεγονός που κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό για την βελτίωση και αναβάθμιση των ικανοτήτων των πληρωμάτων του Εμπορικού μας Στόλου.

Επιπρόσθετα, επειδή τα πληρώματα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου κρατούν ψηλά την σημαία της Πατρίδος μας και με τις συνεχείς εκπαιδεύσεις τους θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η καινοτομία της Ελληνικής Ναυτιλίας και επομένως η παραχώρηση της χρήσης έναντι ανταλλάγματος των προσομοιωτών, θα συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της Εθνικής μας Οικονομίας.

 

Ερωτάται ο Υπουργός;

 

  1. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους δεν έχετε ενεργοποιήσει την παρ. 2 του άρθρου 28 του Ν.4150/2013, ενώ γνωρίζετε την σπουδαιότητα της εφαρμογής των συγκεκριμένων διατάξεων, καθώς εξυπηρετεί πλήρως τις ανάγκες τόσο των Σχολών του Εμπορικού Ναυτικού όσο και των ναυτιλιακών επιχειρήσεων της χώρας μας;
  2. Προτίθεστε να προβείτε σε άμεση έκδοση υπουργικής απόφασης, για να ενεργοποιήσετε την ως άνω διάταξη και κατ’ επέκταση να διευκολύνετε την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας στο παγκόσμιο ναυτιλιακό «στίβο»;

 

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

 

                                              Γιάννης Πλακιωτάκης