Ερώτηση για τις Μεταθέσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος

Ερώτηση για τις Μεταθέσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ

τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Φώτη Κουβέλη

 

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2018.»

  

  1. Με τις διατάξεις του ν. 4504/2017 η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ μερίμνησε -μεταξύ άλλων- να μεταφερθεί η αρμοδιότητα μετάθεσης, απόσπασης και διάθεσης των στελεχών του Λιμενικού Σώματος από τον Αρχηγό Λ.Σ. στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την εξυπηρέτηση των πελατειακών σχέσεων, καταστρατηγώντας κάθε έννοια αυτοτέλειας του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
  2. Παρά τους ισχυρισμούς τότε στην Βουλή του Υπουργού και του εισηγητή του νομοσχεδίου, ότι πρόκειται για απλή κύρωση των Πινάκων μεταθέσεων του Αρμόδιου Συμβουλίου, με την αριθμ. Υ 64/13-9-2018 Απόφασή του περί  «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριο Σαντορινιό» (Β’ 3986), έρχεται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και ουσιαστικά αναθέτει στον Υφυπουργό και εμμέσως και στον Υπουργό όλες τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Μεταθέσεων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Μάλιστα  για την εξυπηρέτηση των πελατειακών σχέσεων ισομερώς, μεταξύ Υπουργού και Υφυπουργού δίδεται η αρμοδιότητα για τα θέματα τοποθετήσεων, μεταθέσεων, μετασταθμεύσεων (!!) και διαθέσεων από τον βαθμό του Λιμενοφύλακα μέχρι του Πλωτάρχη αποκλειστικά στον Υφυπουργό κ. Σαντορινιό,  ενώ για του βαθμούς Αντιπλοιάρχου, Πλοιάρχου και Ανωτάτων ο Υφυπουργός θα εισηγείται ο Υφυπουργός  στον Υπουργό.

  1. Είναι φανερό, ότι με τα παραπάνω η Κυβέρνηση αποσκοπεί με κάθε τρόπο στην εξυπηρέτηση των κομματικών συμφερόντων και αδιαφορεί πλήρως για το φλέγον θέμα της θέσπισης ενός δίκαιου και αντικειμενικού συστήματος μεταθέσεων των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
  2. Άλλωστε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4504/17, κυβέρνηση  έθεσε προθεσμία 4 μηνών για την έκδοση νέου Π.Δ. για τις μεταθέσεις των στελεχών του Λιμενικού Σώματος.

Μέχρι σήμερα ούτε νέο Π.Δ. μεταθέσεων έχει εκδοθεί αλλά το σοβαρότερο είναι ότι  ούτε το ισχύον Π.Δ. 33/2009  εφαρμόζεται.

Αποτέλεσμα αυτού είναι, οι μεταθέσεις προσωπικού  έτους 2018, που  έπρεπε να εκτελεσθούν εντός του μήνα Ιουνίου 2018,  αν και έχει παρέλθει και ο Σεπτέμβρης δεν έχουν εκτελεσθεί, οξύνοντας τα προβλήματα  στον οικογενειακό προγραμματισμό των στελεχών και βυθίζοντάς τα στην απελπισία.

 

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάται ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

 

  1. Προτίθεται η Κυβέρνηση να ανακαλέσει την αριθμ. Υ 64/13-9-2018 Απόφαση του Πρωθυπουργού περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριο Σαντορινιό» (Β’ 3986), με την οποία αγνοούνται παντελώς οι αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων (Συμβούλια Μεταθέσεων) αλλά και καταστρατηγούνται οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4504/17 την θέσπιση των οποίων  η ίδια η κυβέρνηση  εισηγήθηκε;
  2. Γιατί δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα το Προεδρικό Διάταγμα για τις μεταθέσεις των στελεχών του Λ.Σ. παρά την ρητή προθεσμία του άρθρου 30 παρ. 1 του προαναφερθέντος νόμου; Θα προσκομισθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για συζήτηση το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος αυτού, όπως είχε δεσμευτεί σχετικά ο τότε Υπουργός;
  3. Γιατί δεν έχουν εφαρμοστεί οι διατάξεις του ισχύοντος μέχρι σήμερα Π.Δ. για τις μεταθέσεις του προσωπικού; Σε ποιες ενέργειες προέβη ο Υπουργός ως «εγγυητής της νομιμότητας» για την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν σήμερα;
  4. Ποιο το ύψος των πιστώσεων που δεσμεύθηκαν για την διενέργεια των Τακτικών Μεταθέσεων έτους 2018;-Πόσα στελέχη μετατέθηκαν χωρίς να τους καταβληθούν οδοιπορικά έξοδα;-Αληθεύει  ότι δεν κοινοποιούνται στα στελέχη οι αποφάσεις μετάθεσής των αν δεν υποβάλλουν σχετική δήλωση αποποίησης των οδοιπορικών τους;-Ποιος ο αριθμός των αποφάσεων μετάθεσης που δεν έχουν εκτελεσθεί μέχρι σήμερα;
  1. Πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία των μεταθέσεων 2018, ώστε να στελεχωθούν και οι δυσπρόσιτες Υπηρεσίες;Ποιος ο αριθμός και σε  ποιες Λιμενικές Αρχές στα νησιά εκκρεμεί εκτέλεση μεταθέσεων  τοποθέτησης προσωπικού;Μήπως οι ισχύουσες διατάξεις εφαρμόζονται κατά το δοκούν, που όμως οδηγεί στην απόγνωση από την εγκατάλειψη  των στελεχών που υπηρετούν σε δυσπρόσιτες περιοχές και αναμένουν την ικανοποίηση του νόμιμου και δίκαιου αιτήματος μετάθεσής των;

 

 

Ο ερωτών Βουλευτής

ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ