Ερώτηση για την Λειτουργία Επιχειρήσεων Ναυπήγησης ως Ελεύθερα Τελωνιακά Συγκροτήματα Απαλλαγής ΦΠΑ

Ερώτηση για την Λειτουργία Επιχειρήσεων Ναυπήγησης ως Ελεύθερα Τελωνιακά Συγκροτήματα Απαλλαγής ΦΠΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς

Τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή

Τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο

 

ΘΕΜΑ: “Έκδοση απόφασης για την Λειτουργία Επιχειρήσεων Ναυπήγησης ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα Απαλλαγής ΦΠΑ”

Κύριοι Υπουργοί,

Η ψήφιση του Ν.4446/2016(ΦΕΚ Α΄240) και συγκεκριμένα η ψήφιση της παραγράφου 1 του άρθρου 103, όπως έχει δημοσιευθεί στο προαναφερόμενο ΦΕΚ, τροποποιεί το άρθρο 39 του Νόμου 2960/2001 για τον «Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα», αναφορικά με τη λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα. Η ψήφιση των συγκεκριμένων διατάξεων ικανοποίησε ένα χρόνιο και διαρκές αίτημα όλων των εμπλεκόμενων φορέων στο χώρο της ναυπηγοεπισκευής. Ο κύριος και βασικός στόχος της αλλαγής των συγκεκριμένων διατάξεων του Νόμου ήταν και φυσικά παραμένει ο σωστός σχεδιασμός και η εφαρμογή ολοκληρωμένης πολιτικής και στρατηγικής για την οργάνωση, βελτίωση, ανάπτυξη και προστασία της λειτουργίας επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ναυπήγησης, έτσι ώστε να αναζωογονηθεί ο Τομέας της Ναυπηγοεπισκευής στη χώρα μας.

Κύριοι υπουργοί,

Ειδικότερα, με τις εν λόγω διατάξεις με τις οποίες προστίθεται στο άρθρο 39 του Νόμου 2960/2001, η νέα παράγραφος 8, αφενός παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις ναυπήγησης και επισκευής πλοίων να λειτουργούν ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα (Ε.Τ.Σ.) και αφετέρου προβλέπεται η έκδοση Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας για την τροποποίηση και επέκταση των ήδη λειτουργούντων στην Ελλάδα Ελεύθερων Τελωνειακών Συγκροτημάτων, Ελεύθερων Τελωνειακών Χώρων και Χώρων Τελωνειακής Επίβλεψης.

Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι, η θέσπιση των εν λόγω διατάξεων κρίθηκε σκόπιμη – δεδομένης της δυνατότητας που παρέχεται από τις διατάξεις του άρθρου 25 παράγραφος 1β του Νόμου 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» για την απαλλαγή από Φ.Π.Α., κατά την παράδοση των προϊόντων που προορίζονται να τεθούν στα προαναφερόμενα καθεστώτα, καθαρά για λόγους διευκόλυνσης των επιχειρήσεων του κλάδου, ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας αλλά και εξορθολογισμού και απλοποίησης της διαδικασίας σύστασης, τροποποίησης αλλά και επέκτασης των Ελεύθερων Τελωνειακών Συγκροτημάτων, Ελεύθερων Τελωνειακών Χώρων και Χώρων Τελωνειακής Επίβλεψης.

Κατ’ επέκταση, οι επιχειρήσεις ναυπήγησης πλοίων μπορούν κατά τα ανωτέρω να απολαύουν της απαλλαγής από Φ.Π.Α. για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που προορίζονται για την κατασκευή πλοίων και η απαλλαγή ή καταβολή του Φ.Π.Α. να κρίνεται με την ολοκλήρωση των εργασιών ναυπήγησης.

Συνεπώς, στις εν λόγω διατάξεις δύναται να υπαχθούν οι επιχειρήσεις ναυπήγησης πλοίων που κατασκευάζουν πλοία, ανεξάρτητα εάν για τα εν λόγω πλοία παρέχεται απαλλαγή από το Φ.Π.Α. βάσει του άρθρου 27 του Νόμου 2859/2000, καθώς η καταβολή ή μη του φόρου, θα κριθεί μετά την ολοκλήρωση των σκαφών, ανάλογα με τον προορισμό που θα λάβουν (π.χ εξαγωγή, επαγγελματικά σκάφη αναψυχής, ιδιωτικά σκάφη κ.λ.π.)

Κύριοι Υπουργοί,

Επειδή η αποτυχημένη προσπάθεια χάραξης και υλοποίησης αποτελεσματικής πολιτικής που επιδεικνύεται καθημερινά από την Κυβέρνηση, καθιστά τραγελαφική την όλη κατάσταση, πλήττοντας άμεσα την οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας, που στην εξαιρετικά δύσκολη εποχή που βιώνουμε όλοι μας, εξαιτίας της πολυετούς οικονομικής κρίσης, οι ανάγκες αναζωογόνησης του Τομέα της Ναυπηγοεπισκευής στη χώρα μας κρίνονται ιδιαζούσης σημασίας για την Εθνική Οικονομία.

Κύριοι Υπουργοί,

Επειδή οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία των επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα θα καθορισθούν με Απόφαση Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής των Δημοσίων Εσόδων και επειδή η τροποποίηση και επέκταση των ήδη λειτουργούντων στην Ελλάδα Ελεύθερων Τελωνειακών Συγκροτημάτων, Ελεύθερων Τελωνειακών Χώρων και Χώρων Τελωνειακής Επίβλεψης απαιτεί πλέον Απόφαση Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής των Δημοσίων Εσόδων.

 

Ερωτούνται οι Υπουργοί:

  1. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής των Δημοσίων Εσόδων.

α) Για τους όρους και τις προϋποθέσεις  λειτουργίας των επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα;

β) Για την τροποποίηση και επέκταση των ήδη λειτουργούντων στην Ελλάδα Ελεύθερων Τελωνειακών Συγκροτημάτων, Ελεύθερων Τελωνειακών Χώρων και Χώρων Τελωνειακής Επίβλεψης;

 

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

Γιάννης Πλακιωτάκης