Ερώτηση Γιάννη Πλακιωτάκη για την παράτυπη εκλογή της Διοίκησης της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων

Ερώτηση Γιάννη Πλακιωτάκη για την παράτυπη εκλογή της Διοίκησης της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς

Τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή.

ΘΕΜΑ: “Παράτυπη εκλογή της Διοίκησης της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων”

Κύριε Υπουργέ,

Επιχείρηση άλωσης της Ανεξάρτητης Αρχής Λιμένων (ΡΑΛ), αποτελεί η εμπλοκή σας στην παράτυπη και αίολη εκλογή της νέας διοίκησης της ΡΑΛ,  στην οποία διορίστηκαν στενοί συνεργάτες σας και συμμετέχουν στελέχη τα οποία δεν έχουν  τα απαραίτητα προσόντα για την θέση, αν και ο νόμος θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση την άμεση σχέση τους με το αντικείμενο το οποίο καλούνται να υπηρετήσουν.

Κύριε Υπουργέ,

Οι ενέργειες σας παρακάμπτουν τα εχέγγυα της διαδικασίας ανεξαρτησίας και αμεροληψίας στην επιλογή των μελών της νέας Διοίκησης της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (ΡΑΛ). Ο διορισμός στην θέση του Προέδρου στενού συνεργάτη σας στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και ο διορισμός ως μέλους της νέας διοίκησης της ΡΑΛ στενής συνεργάτιδας σας η οποία αναλαμβάνει σημαντικές θέσεις σε κάθε Υπουργείο στο οποίο ορίζεσθε Υπουργός, αποτελεί μείζον πολιτικό και  θεσμικό θέμα.

Κύριε Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε, βάσει του Νόμου 4389/16 η διοίκηση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων επιλέγεται από την Διάσκεψη των Προέδρων, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, στην οποία θα πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων, να ψηφίσουν τα 4/5 των μελών της Διάσκεψης.

Αντ’ αυτού στην αίολη διαδικασία στην οποία προχωρήσατε κατοχυρώσατε το αποτέλεσμα με απλή κυβερνητική πλειοψηφία προσπερνώντας κατά το δοκούν ότι η ΡΑΛ μετατράπηκε από Δημόσια Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με τον Νόμο 489/2016. Επομένως η όλη παράτυπη διαδικασία εκτός από αίολη  κρίνεται και άκυρη.

 

Κύριε Υπουργέ

Επειδή η όλη διαδικασία την οποία ακολουθήσατε πλήττει την αξιοπιστία αλλά και την λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Λιμένων και γεννούνται πολλά ερωτηματικά για τους λόγους που σας οδήγησαν στην προσπάθεια να ελέγξετε και να καθυποτάξετε την λειτουργία των λιμένων σε μια χρονική περίοδο καθοριστικής σημασίας για το δημόσιο συμφέρον.

Επειδή τα περισσότερα μέλη του νέου Δ.Σ της ΡΑΛ δεν έχουν τα προσόντα που ορίζει ο Νόμος στο άρθρο 109 «ότι το Δ.Σ πρέπει να απαρτίζεται από πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους, που διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση, την ειδικότερη γνώση και εμπειρία της πρακτικής λειτουργίας των λιμένων και την επαγγελματική τους ικανότητα στον τεχνικό, νομικό και οικονομικό τομέα, ιδίως σε θέματα ναυτιλίας, στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού οργάνωσης και λειτουργίας των λιμένων».

Ερωτάται ο Υπουργός;

  1. Η επιλογή του νέου Δ.Σ της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων είναι Νόμιμη ή όχι ;
  2. Ποια Κριτήρια ακολουθήθηκαν σχετικά με επιλογή των νέων Μελών του Δ.Σ της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων ;

 

 

Ο Ερωτών Βουλευτής