Ερώτηση Σχετικά Με Την Αποζημίωση Πληγέντων Λόγω Σχινοκαρπίας

Ερώτηση Σχετικά Με Την Αποζημίωση Πληγέντων Λόγω Σχινοκαρπίας

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ

Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Ευάγγελο Αποστόλου

ΘΕΜΑ: “Αποζημίωση Πληγέντων λόγω σχινοκαρπίας”


Κύριε υπουργέ,

Ο  Νομός  Λασιθίου περιλαμβάνει τέσσερις Δήμους, εκ των οποίων οι τρεις είναι κατά βάση ελαιοκομικοί. Την φετινή ελαιοκομική περίοδο, σε αρκετές περιοχές του Νομού έχει ανακύψει σημαντικό πρόβλημα στην παραγωγή, από τις ζημίες που προκλήθηκαν στην εξέλιξη της καρποφορίας των ελαιοδέντρων.

Από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας, των Δήμων, αλλά και από ανακοινώσεις πολλών επιστημονικών φορέων και υπηρεσιών, προκύπτουν τα ακόλουθα:

Αρχικά, η ανθοφορία των ελαιοδέντρων εμφανίστηκε αρκετά πλούσια σε όλες σχεδόν τις περιοχές. Στη συνέχεια όμως η καρποφορία σε συγκεκριμένες περιοχές του Νομού διαπιστώθηκε ότι παρουσίασε ολική καταστροφή, από ζημίες στη φάση της καρπόδεσης που κυμαίνονται σε ποσοστά από 90 – 100%. Οι ζημιές  εκδηλώνονται  κατά διαφορετικές μορφές στις διάφορες περιοχές. Στις χαμηλότερες και άρα πρωιμότερες ζώνες παρουσιάστηκαν με το φαινόμενο της «σχινοκαρπίας», ενώ στις υψηλότερες και άρα οψιμότερες με το φαινόμενο της πλήρους αποτυχίας της καρπόδεσης (ακαρπίας).

Το φαινόμενο της «σχινοκαρπίας», χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι η πλειονότητα των καρπών του δένδρου είναι πολύ μικροί, άσπερμοι δεν αναπτύσσονται φυσιολογικά και συνήθως πέφτουν χωρίς να ωριμάσουν. Αυτό προκαλείται όταν αντίξοες καιρικές συνθήκες  επικρατήσουν κατά την περίοδο της γονιμοποίησης των ανθέων και της καρπόδεσης.

Συμπερασματικά από όσα προαναφέρθηκαν γίνεται φανερό ότι:

  • Οι ζημίες που έχουν προκληθεί οφείλονται αναντίρρητα σε ασυνήθεις καιρικές συνθήκες τις οποίες δεν μπορούσαν να προβλέψουν ούτε και να αποτρέψουν οι ελαιοπαραγωγοί.
  • Το εισόδημα των ελαιοπαραγωγών πολλών  περιοχών του Νομού θα είναι φέτος μηδενικό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τοπική και εθνική οικονομία, δεδομένης  της άριστης ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος.
  • Σύμφωνα με τον υφιστάμενο κανονισμό ασφάλισης της φυτικής παραγωγής του ΕΛΓΑ, δεν καλύπτονται οι ζημίες που προκαλούνται στις ελιές πριν από το δέσιμο των καρπών από ζημιογόνα αίτια όπως χαλάζι, παγετό, ανεμοθύελλα, πλημμύρα, καύσωνα, άκαιρες βροχές υπάρχει μόνο η δυνατότητα να καλυφθούν μέσω ΠΣΕΑ, διαδικασία χρονοβόρα αν λάβει κανείς υπόψη του το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα δεν έχουν αποζημιωθεί οι παραγωγοί, για τις ζημιές που προκλήθηκαν από παρόμοιες συνθήκες την Άνοιξη του 2013.

Επισημαίνεται ότι, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες της Ε.Ε στις 17 Ιουλίου 2014, στα πλαίσια του μέτρου 17 «Διαχείριση κινδύνων» και στα υπομέτρα 17.1, 17.2 και 17.3, δίνονταν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η δυνατότητα χρηματοδοτικής ενίσχυσης της ασφάλισης των καλλιεργειών από θεομηνίες, καιρικές συνθήκες και κλιματικές αλλαγές,  όταν αυτές ήταν εκτεταμένες σε επίπεδο ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής και σε ποσοστό άνω του 30% του συνόλου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, από κοινοτικούς πόρους.

Η εφαρμογή του εν λόγω μέτρου βασιζόταν σε προβλέψεις του κανονισμού 1305/2013, άρθρα 37-40. Εκτός από την απευθείας χρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους, επιτυγχάνατο κατ’ελάχιστο, η αυτόματη   εφαρμογή του μέτρου χωρίς έγκριση ΠΣΕΑ, προκειμένου να καταβληθούν ενισχύσεις κατά περίπτωση και εντός των ορίων που έδιναν οι οικονομικές δυνατότητες της χώρας.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κύριος υπουργός:

  1. Τι προτίθεστε να κάνετε προκειμένου να ενισχυθούν οι ελαιοπαραγωγοί του Νομού Λασιθίου αλλά και άλλων περιοχών της χώρας, έναντι της απώλειας εισοδήματος που θα τους προκαλέσει η ακαρπία στα ελαιόδεντρα;

Γιατί απαλείψατε από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, στην φάση επαναυποβολής του, τον Οκτώβριο του 2015, το μέτρο 17 που έδινε την δυνατότητα χρηματοδοτικής ενίσχυσης της ασφάλισης των καλλιεργειών και μάλιστα χωρίς την έγκριση ΠΣΕΑ;