Συνάντηση με τον Εκτελεστικό Διευθυντή της Frontex κ. Fabrice Leggeri

Συνάντηση με τον Εκτελεστικό Διευθυντή της Frontex κ. Fabrice Leggeri

Με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη συναντήθηκε σήμερα o Εκτελεστικός Διευθυντής του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής – Frontex, κ. Fabrice Leggeri.

Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν η συνεργασία του Λιμενικού Σώματος –Ελληνικής Ακτοφυλακής με τον Frontex και ειδικότερα θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση του προσωπικού, την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και τη χρήση νέων τεχνολογιών στον τομέα της επιτήρησης του θαλασσίου πεδίου.

Ο κ. Υπουργός τόνισε την ανάγκη για τη σταθερή παρουσία ενός υψηλού επιπέδου επιχειρησιακών δυνατοτήτων στα εξωτερικά θαλάσσια σύνορα της Ελλάδος και την διασφάλιση μιας ετοιμότητας για άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση απότομης επιδείνωσης των καταστάσεων, σύμφωνα με τις αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ των Κρατών -Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Leggeri αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο που επιτελείται από το Λιμενικό Σώμα για την φιλοξενία μεγάλης κλίμακας ευρωπαϊκών μέτρων και την αποτελεσματική αξιοποίησή της προσφερθείσας τεχνικό-επιχειρησιακής συνδρομής στο πλαίσιο των μικτών ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων που διεξάγονται στην Ελλάδα.

Τέλος, συζητήθηκε η επικείμενη εφαρμογή του αναθεωρημένου Κανονισμού του Frontex και λεπτομέρειες για τη συγκρότηση και λειτουργία του Μονίμου Σώματος Συνοριοφυλάκων καθώς και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού σχεδιασμού με έμφαση στην πρόληψη κρίσεων.