Γ. Πλακιωτάκης: Ο υπολογισμός των λιμενικών τελών οφείλει να υπακούει σε 3 βασικές αρχές

Γ. Πλακιωτάκης: Ο υπολογισμός των λιμενικών τελών οφείλει να υπακούει σε 3 βασικές αρχές

Στην Ολομέλεια της Βουλής, της Δευτέρας 21.10.2019, συζητήθηκε η υπ’αριθμόν Α.Π.:100/15-10-2019 Επίκαιρη Ερώτηση του Υπευθύνου Ναυτιλίας, Νησιωτικής Πολιτικής & Τουρισμού και Βουλευτή Ν. Κέρκυρας, κ. Δημήτρη Μπιάγκη με τον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Γιάννη Πλακιωτάκη σχετικά με την «υπ’ αριθμόν Α.Π.: 3113/11/40369/7-6-2019 Υπουργική Απόφαση, για τον τρόπο καθορισμού των λιμενικών τελών στα πλοία που εκτελούν δρομολόγια από Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα & Ηγουμενίτσα-Λευκίμμη».

Αναλυτικά η απάντηση του κ. Πλακιωτάκη:

«Θέλω, κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω το συνάδελφο κύριο Μπιάγκη για την ερώτηση του, γιατί προσφέρει την ευκαιρία και τη δυνατότητα να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με τα Λιμενικά Τέλη όχι μόνο στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, αλλά και γενικότερα.

Ο υπολογισμός των λιμενικών τελών οφείλει να υπακούει σε 3 βασικές αρχές.

  1. Ύψος συνδεδεμένο με την ανταποδοτικότητα προς τους χρήστες του κάθε λιμανιού.
  2. Προσδιορισμός με απολύτως αντικειμενικό τρόπο.
  3. Διασφάλιση δυνατότητας άμεσου και απόλυτου ελέγχου.

Η εφαρμογή των αρχών αυτών αποτελεί οδηγό μας για το θέμα των λιμενικών τελών και με βάση αυτές θα προχωρήσουμε, όπου χρειάζεται,  σε συζητήσεις με τους Οργανισμούς Λιμένων, οι οποίοι έχουν την ευθύνη της εισήγησης για το ύψος τους.

Σε ότι αφορά το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, είναι γεγονός ότι η Κ.Υ.Α. αριθ. 8122.1/50/2014 (ΦΕΚ 2747/τ. Β’/14-10-2014) που ρύθμιζε το θέμα των τελών,  δεν επέτρεπε τη δυνατότητα ελέγχου, με αποτέλεσμα να μην διασφαλίζεται ο προσδιορισμός του πραγματικού ύψους των προς είσπραξη λιμενικών τελών.

Αυτό γιατί με βάση την Απόφαση τα λιμενικά τέλη υπολογίζονταν σε ποσοστό 6,5% επί του καθαρού ναύλου, δηλαδή υπολογίζονταν μετά την αφαίρεση τυχόν εκπτώσεων που προσδιόριζαν οι ναυτιλιακές εταιρείες. Έτσι, το ύψος των λιμενικών τελών τελούσε σε άμεση συνάρτηση με την εφαρμοζόμενη εκπτωτική πολιτική της εκάστοτε ναυτιλιακής εταιρείας, η οποία δεν μπορούσε να ελεγχθεί, αφού δεν προέκυπτε από κάπου ο αριθμός των εισιτηρίων με έκπτωση και ο αντίστοιχος των κανονικών εισιτηρίων. Είναι χαρακτηριστικό έγγραφο του ΣΔΟΕ στον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας, το 2015, όπου αναφέρεται ότι σε έλεγχο του σε ναυτιλιακή εταιρεία διαπιστώθηκε διαφορετικός αριθμός επιβαινόντων ατόμων και οχημάτων στις καταστάσεις που εστάλησαν στο Υ.ΝΑ.Ν.Π. σε σχέση με τα πραγματικά εισιτήρια.

Για να θεραπευτεί αυτή η κατάσταση, εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. αριθ. 3113.11/40369/31-05-2018 (ΦΕΚ 2082/τ. Β’/07-06-2018). Το ύψος των λιμενικών τελών παρέμεινε ίδιο, στο 6,5%, άλλαξε όμως ο τρόπος υπολογισμού τους, αφού πλέον το ποσοστό αυτό έγινε πάγιο

επί του αριθμού των εισιτηρίων και το είδος τους (επιβάτης, φορτηγό, λεωφορείο, κ.λπ.),  χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εκπτωτική πολιτική των ναυτιλιακών εταιρειών.

Σε ότι αφορά τις προθέσεις μας, όπως ήδη σας ανέφερα η πολιτική μας για τα λιμενικά τέλη έχει στη βάση της συγκεκριμένες αρχές, που θέλουμε να εφαρμόζονται παντού.

Επιδίωξη μας, παράλληλα, είναι η αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να προχωρήσουμε σε  και εκσυγχρονισμό των λιμενικών υποδομών, με στόχο την μεγιστοποίηση του οφέλους που παράγουν τα Ελληνικά λιμάνια σε οικονομικό και αναπτυξιακό επίπεδο.

Για τα τέλη στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, αναμένοντας την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της προσφυγής ναυτιλιακών εταιρειών για το θέμα,  η νέα διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος έχει ήδη δρομολογήσει διαδικασίες διαλόγου και διαβουλεύσεων με τοπικούς και θεσμικούς φορείς για ενδεχόμενη μείωση των λιμενικών τελών, χωρίς όμως να τίθεται ζήτημα αλλαγής του τρόπου υπολογισμού τους.

Μετά την ολοκλήρωση του διαλόγου, αλλά και μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα διαπιστωθεί εάν συντρέχει λόγος έκδοσης νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης και αναλόγως θα προχωρήσουμε.»